Silově kondiční trénink

TRÉNINK

Optimalizace pohybu a silově – kondiční trénink

Sportovní spolupráci s klienty vždy začínám komplexní sportovní a funkční diagnostikou pohybového aparátu, která umožní posoudit celkový zdravotní a fyzický stav klienta. Na jejím základě a informacích z ní získaných aplikuji pohybový nápravný trénink*, který je z velké části zaměřen na optimalizaci pohybových vzorců, které při chybné funkci mohou negativně ovlivnit mnoho faktorů, např.: (samotnou koordinaci pohybu, omezení rozsahu v kloubních spojeních, synergii svalových řetězců a jejich optimální funkci či sílu a především riziko vzniku zranění)

Optimalizaci pohybu zařazuji jako důležitou součást silového kondičního programu za účelem úplného odstranění či zlepšení všech těchto výše uvedených kauzalit a v kombinaci s důležitou evidencí společně tak vybudovat solidní zaklad pro:

SILOVĚ-KONDIČNÍ TRÉNINK

Z mé strany Vám garantuji, ze tuhle zaběhlou smyčku věčných konců a začátků společně změníme, že trénink se mnou nebude nahodile intuitivní, protože jen dobře připravený trenér Vás něčemu naučí a povede Vás k maximální spokojenosti a udržitelným výsledkům!

CENA

4400 Kč

8 x lekce osobního tréninku

CENA

4400 Kč

8 x lekce osobního tréninku

Benefity sportovní spolupráce se mnou

 • STOP nahodile intuitivním tréninkům bez plánu – trénink bez plánu, trénink bez cíle!
 • STOP nesmyslnému přetěžování a WOW efekt tréninku – postupná příprava na zátěž PROGRESE / REGRESE – maximální prevence zranění!
 • STOP nesmyslům a lživým informacím – pravidelný systém vzdělávání se od těch nejlepších světových osobností včetně vědecky podložených studií a vice jak 17 let osobních zkušeností
 • Komplexní sportovní a funkční diagnostika pohybového aparátu – základní stavební kámen pro maximálně inviduálně sestavený tréninkový plán
 • Evidence – cesta k periodizaci a systému, bez které není efektivní práce!
 • Individuální přístup
 • Každý z Vás je pro mě V.I.P

* Pohybově-nápravný trénink je trénink, který většinou aplikuji po výstupu funkční diagnostiky či ho vsunuji do celého stávajícího silově-kondičního tréninku klienta v rámci pohybové přípravy či do zvláštní lekce. Pohybově-nápravný trénink je zaměřen na úpravu a změnu pohybových vzorů, na změnu a zlepšení svalových funkcí a tedy i odstranění možných omezení pohybových rozsahů či svalové síly a koordinace. V rámci toho pracujeme na základech pohybových schopností a dovedností v rámci motorického učení.

V čem mohu pomoci

 • Praktické vedení individuální nápravně-pohybové jednotky
 • Vypracování nápravně-pohybového plánu dle výstupu z funkční diagnostiky
 • Prověření mechaniky pohybu a techniky cvičení
 • Prověření vedení celé tréninkové jednotky či celého tréninkového cyklu
 • Konzultace ohledně mnoha oblastí silového trénink

ZAVOLEJTE MI

+420 777 699 607

NEBO

MI NAPIŠTE

martin@jamechanik.cz

ZAVOLEJTE MI

+420 777 699 607

NEBO NAPIŠTE

martin@jamechanik.cz

DESIGNED BY RENCY & JENDA